Przejdź do treści

Nasi goście

Kiedy okoliczności na to pozwalają, w czwartki – dni szczególnie poświęcone kapłaństwu – gościmy kapłanów spoza seminarium, którzy modlą się z nami na wieczornej Eucharystii, a głosząc Słowo Boże dzielą się swoim doświadczeniem podążania za Chrystusem. Poniższe wpisy przedstawiają relacje z tych wizyt.