Przejdź do treści

Arcybiskupie Seminarium Duchowne
w Poznaniu

Na początku i w centrum wspólnoty seminaryjnej jest Osoba Mistrza, który powołuje.
Dlatego celem wspólnoty seminaryjnej nie jest bycie nawzajem ze sobą czy dla samych siebie,
ale bycie „dla” i „ze względu na” Chrystusa Pana.

Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia