Przejdź do treści

Modlitwy związane z powołaniem

Modlitwa o rozpoznanie drogi powołania

Panie, proszę Cię gorąco:
wlej Twoje światło w moją duszę,
a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić,
abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.
Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś.
Pozwól mi rozpoznać Twoją wolę
i użycz mi też siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą.
Amen.

Daj mi Panie łaskę, bym żywo ocenił Twą wolę,
bym poznał jasno czy jestem powołany.
Daj mi tę łaskę, o którą od lat modlę się.
Daj mi uczynić stanowczą decyzję w życiu.
Daj mi rozum jasny i życie piękne,
i pracowite do ostatnich granic,
a Ty bądź motorem mej pracy, jej całym motywem.
Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź chwała Tobie,
niech to będzie żywym moim ideałem,
celem pracy na każdym stanowisku,
a szczególnie na stanowisku kapłana.
Daj mi łaskę nim zostać.
Zabierz zupełnie moją wolę i pociągnij do Siebie.
Boże, serce moje zostawiam otwarte
na działanie Twej łaski.
Zawsze i w każdej chwili.
Czekam Panie i zupełnie oddaję się woli Twojej.
Przyjdź Panie,
wezwij mnie do winnicy Twojej na pracownika.

Amen.

(bł. Stefan Wincenty Frelichowski)

Modlitwa o wytrwanie w dobrym

Wszechmogący, miłosierny Boże,
udziel mi, proszę, tej łaski, abym gorąco pragnął,
roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko, co Tobie się podoba.
Kieruj moją drogą przez świat ku chwale Twego imienia.
Proszę Cię o rozeznanie, prawą wolę i umiejętność, abym wszystko, czego ode mnie żądasz,
wykonał tak, jak powinienem.
Niech moja droga do Ciebie będzie prosta, pewna i doskonała aż do końca.
Daj mi, o Panie, serce mocne, aby nie zniżyło się do niegodnej namiętności
i nie ugięło się wobec nieszczęścia.
Daj mi serce prawe, aby nie uwiodły go żadne niskie pragnienia.
Udziel mi także, o Panie, rozumu, abym poznał Ciebie;
gorliwości, abym Cię słuchał;
wierności, abym wytrwał do końca i mógł połączyć się z Tobą.
Amen.

(św. Tomasz z Akwinu)

Mój Ojcze,
powierzam się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci.

Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko,
aby Twoja wola spełniała się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.

W Twoje ręce powierzam ducha mego
z całą miłością mego serca.
Kocham Cię i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.

Amen.

(św. Karol de Foucauld)