Przejdź do treści

Rekrutacja

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że czas rekrutacji kandydatów do kapłaństwa na rok 2020/2021 będzie trwał od 15 czerwca do 21 września 2020 roku. Droga seminaryjna rozpoczyna się rokiem propedeutycznym.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD.  Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną  (669 295 000, 664 921 797)  lub e-mail: rektorasd@archpoznan.pl

Dokumenty

Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);
2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
6. Opinia księdza proboszcza;
7. Opinia księdza katechety;
8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
9. Książeczka wojskowa;
10. Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

Moderatorzy ASD w Poznaniu


Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
61-111 POZNAŃ

tel. 61 64 32 700
fax. 61 64 32 803

www.seminarium.archpoznan.pl
rektorasd@archpoznan.pl

W razie jakichkolwiek pytań skorzystaj z naszej powołaniowej infolinii:

Infolinia powołaniowa