Przejdź do treści

„Pasterz”

Ks. abp Stanisław Gądecki 8 grudnia 2003 r. powołał do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wdzięczni za modlitewną i materialną pomoc członków TP ASD odwzajemniamy się im codzienną modlitwą oraz Mszą Świętą ofiarowaną za nich w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Biuletyn TP ASD „Pasterz”, redagowany przez kleryków naszego seminarium, jest również wyrazem tej wdzięczności. Idea biuletynu jest dużo starsza od samego Towarzystwa. Wcześniej nasze Seminarium wydawało periodyk „Ex Labyrintho”. Pismo to było skierowane do kleryków i miało wtedy typowo charakter formacyjny. Kiedy powołano do istnienia TP ASD klerycy rozpoczęli pracę nad redakcją czasopisma skierowanego do jego członków.

W Statutach Towarzystwa wspólnota seminaryjna zobowiązała się nie tylko do modlitwy w intencji członków Towarzystwa, ale i do informowania ich o życiu seminaryjnym. Biuletyn spełnia właśnie taką funkcję. „Pasterz” porusza ponadto problemy związane z duszpasterstwem powołań i pomaga w modlitwie o powołania kapłańskie. Pismo to jest wydawane dwa razy w roku. Każdy numer pisma ma temat przewodni wokół którego koncentrują się wszystkie artykuły. Biuletyn rozprowadzamy również podczas niedzieli powołań w parafiach naszej archidiecezji, w których co roku uczestniczymy.