Przejdź do treści

Kleryckie Koło Misyjne

Kleryckie Koło Misyjne jest jedną z najstarszych grup działających w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; powstało ono bowiem już w 1928 roku. Podobnie jak ówcześni klerycy, i my pragniemy poprzez naszą modlitwą i formację wspierać działalność misyjną Kościoła powszechnego, a także przybliżać tematykę misyjną pozostałym braciom w seminarium.

Naszym podstawowym celem jest wspieranie misjonarzy i ludzi, do których są posłani poprzez modlitwę. Dlatego też na każdym spotkaniu modlimy się za misje, sprawujemy Eucharystie w intencji misji, modlimy się za misjonarzy w ramach modlitewnej adopcji czy w ramach różańca misyjnego za prześladowanych chrześcijan.

Ponadto organizujemy w seminarium spotkania z misjonarzami, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami pobudzając w nas troskę o rozszerzanie się wiary i Ewangelii na krańce świata. W ostatnim czasie gościliśmy m.in. ks. Grzegorza Ząbka, kapłana fidei donum archidiecezji rzeszowskiej pracującego na Ukrainie o. Macieja Brauna, zmartwychwstańca posługującego w Tanzanii czy o. Silvanusa Stocka.

W ramach naszych cotygodniowych spotkań oprócz modlitwy i zacieśniania braterskich więzi, podejmujemy formację misyjną. Poszczególni członkowie Koła przedstawiają na spotkaniach różne aspekty działalności misyjnej Kościoła (np. historia i działalność Papieskich Dzieł Misyjnych, życie Kościoła i działalność misjonarzy w danych krajach misyjnych).

Ponadto bierzemy udział w sympozjach i konferencjach misyjnych. Zorganizowaliśmy także dwudniowe sympozjum poświęcone tematyce misyjnej (10-11.11.2008). Okazją ku temu było jubileusz 80-lecia istnienia naszego Koła.

Poza tym organizujemy Tydzień misyjny w naszym seminarium, zbiórki na rzecz misji, pomagamy w przeprowadzeniu Misyjnego Dnia Dziecka Archidiecezji Poznańskiej.

Staramy się także współpracować ze środowiskiem misyjnym naszej Archidiecezji, w sposób szczególny z Akademickim Kołem Misjologicznym przy Wydziale Teologicznym UAM i siostrami klaweriankami z Centrum Misyjnego Archidiecezji Poznańskiej.

Od kilku lat uczestniczymy w wyjazdach misyjnych. W ostatnich latach braliśmy udział w projektach misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego w Jerozolimie (w latach 2010-2011 – po 2 kleryków), na Wyspach Zielonego Przylądka w Afryce (2011 – 1 kleryk) oraz samodzielny nasz projekt na Ukrainie (2011 – 4 kleryków). Z kolei w 2012 roku 2 kleryków wyjechało do Kazachstanu, a 3 kleryków uczestniczyło w projekcie Akademickiego Koła Misjologicznego w Ziemi Świętej.