Przejdź do treści

Drugi nabór na rok 2008/2009

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że prowadzi rekrutację kandydatów na I rok formacji (drugi nabór) w roku akademickim 2008/2009. Kandydaci winni się zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do srody, 27 sierpnia 2008 roku.

← Wstecz