Przejdź do treści

Pierwsze dni kleryków kursu I

Klerycy I roku naszego Seminarium rozpoczęli swoją formację 14 września. Jest ich 22. Przez dwa tygodnie wchodzili w tajniki formacji duchowej, uczyli się zasad życia seminaryjnego, zawiązywali wspólnotę. Odwiedzili kilka poznańskich kościołów (Katedra, św. Stanisława Kostki, Fara, św. Rocha). W sanktuarium Miłosierdzia Bożego dokonali uroczystego aktu zawierzenia siebie Miłosierdziu Bożemu. Wraz z przełożonymi i opiekunami byli też na rajdzie w Wielkopolskim Parku Narodowym, z którego zdjęcia zamieszczamy.

← Wstecz