Przejdź do treści

Dzień skupienia – 6/7 listopada

Od połowy września w naszym domu mieszka kilkuosobowa wspólnota braci z Taize, która przyjechała do Poznania, aby wspólnie z młodymi ludźmi przygotować Europejskie Spotkanie Młodych. Odbedzie się ono na przełomie roku 2009/2010 – poraz pierwszy w naszym mieście. Korzystając z obecności braci w naszym seminarium poproszono brata Marka Durskiego – rodem z Poznania, o prowadzenie listopadowego dnia skupienia. Myślą przewodnią naszych rozważań był fragment z encykliki Benedykta XVI Deus caritas est : “U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie.” Podczas konferencji brat Marek w oparciu o czytania z Ewangelii wg św. Łukasza próbował zwrócić uwagę na wielką wagę wydarzenia, jakim jest spotkanie każdego z nas Jezusem Chrystusem. Tradycyjnie dzień skupienia zakończyła Eucharystia, której przewodniczył brat Marek.

← Wstecz