Przejdź do treści

ks. dr Mariusz Białkowski

Tym razem kapłanem zaproszonym do celebrowania uroczystej czwartkowej Eucharystii był ks. dr Mariusz Białkowski. Ks. Mariusz prowadzi ze wszystkimi rocznikami zajęcia z muzyki kościelnej, a także poza Seminarium jest bardzo zaangażowany w kwestie związane z muzyką, zwłaszcza zaś w działalność na rzecz chorału gregoriańskiego. W skierowanym do nas słowie Bożym mówił o potrzebie wykorzystywania piękna w działalności apostolskiej, aby także tą drogą prowadzić ludzi do doświadczenia Boga, który jest najwyższym Pięknem i od którego wszelkie prawdziwe piękno pochodzi.

Tagi:

← Wstecz