Przejdź do treści

Dzień skupienia – 19/20 marca 2010 r.

Marcowy dzień skupienia dla naszej wspólnoty seminaryjnej poprowadził ks. Jacek Zjawin, wikariusz w parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, duszpasterz akademicki, członek zespołu muzycznego “Pinokio Brothers”. W konferencjach, które wygłosił postawił za przykład św. Józefa, który jest wzorem bycia prawdziwym mężczyzną, prawdziwym ojcem i prawdziwym chrześcijaninem. Opierając się o własne kapłańskie doświadczanie pokazywał w jaki sposób księdz powinien być mężczyną, ojcem i chrześcijaninem. Tradycyjnie był czas na modlitwę, adorację oraz spojednianie z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Na zakończenie ks. Jacek przewodniczył wspólnej Ofierze Eucharystycznej.

← Wstecz