Przejdź do treści

Inauguracja roku formacyjnego 2010/2011

Choć rok akademicki w pełni rozpoczęty, oficjalna inauguracja roku formacyjnego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym odbyła się 20 października bieżącego roku. Ma to związek z patronem tego dnia – św. Janem Kantym, który patronuje również naszej uczelni. O godz. 9:30 zgromadziliśmy się w bazylice archikatedralnej, gdzie Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki przewodniczył uroczystej Eucharystii. We wspólnej modlitwie uczestniczyli księża biskupi pomocniczy, księża przełożeni naszego domu, profesorowie, wykładowcy, pracownicy Wydziału Teologicznego UAM oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół ASD. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. prałat Marian Lewandowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, w której wyjaśnił, dlaczego pociąga nas przykład świętych. „Choć święci różnili się między sobą to zawsze łączył ich wspólny mianownik – fascynacja Chrystusem i Jego Ewangelią” – powiedział homilista. Po zakończonej Liturgii spotkaliśmy się wszyscy w auli na uroczystej inauguracji. Przybyli na nią przedstawiciele władz miasta i województwa, prorektorzy poznańskich wyższych uczelni, przedstawiciele seminariów duchownych, zaprzyjaźnieni kapłani oraz zarząd Towarzystwa Przyjaciół ASD. Na początek schola naszego seminarium wykonała utwór „Da pacem” Charlesa Gounoda. W czasie uroczystości podsumowano ubiegły rok formacyjny, przedstawiono cele nowego roku oraz dokonano immatrykulacji kleryków I roku. 24 młodych ludzi złożyło przyrzeczenie wytrwałej pracy nad sobą ku chwale Boga, Kościoła i naszej uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Jan Grzeszczak. Zaprezentował on problem zrzeczenia się urzędy przez biskupa Rzymu na przykładzie historii papieża Celestyna V. Jako ostatni przemówił Ksiądz Arcybiskup, który ku radości i zaskoczeniu wielu, przyznał tytuł kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej naszym ojcom duchownym: ks. Damianowi Brylowi oraz ks. Marianowi Sikorze. Gest ten jest wyrazem wdzięczności za pełną zaangażowania służbę nie tylko na rzecz kształtowania kolejnych zastępów kapłanów, ale również na rzecz całej archidiecezji. Na koniec udaliśmy się na wspólny obiad do refektarza. Rok formacyjny 2010/2011 będzie przebiegał pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jezusa Chrystusa, który powołuje wybranych do kapłaństwa, przez ręce Jego Matki, prosimy w modlitwie, aby prowadził nas wszystkich drogą ku zbawieniu. Tych zaś, których sam chce, niech ustanowi kapłanami, którzy będą gorliwie pełnili pasterską posługę.

← Wstecz