Przejdź do treści

Kandydatura 2010

W niedzielę 5 grudnia 2010 roku po odprawieniu rekolekcji w naszym domu 15 kleryków roku V naszego seminarium oraz jeden kleryk Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze pod Gostyniem zostało uroczyście włączonych do grona kandydatów pragnących przyjąć święcenia kapłańskie w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Zgodnie z przepisami kościelnymi istotę dopuszczenia alumna do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa stanowi publiczne oświadczenie alumna, że pragnie poświęcić się Bogu i Kościołowi, by wypełnić w przyszłości obowiązki wynikające ze święceń. Kościół przyjmując to oświadczenie wybiera go, aby mógł się przygotować do przyjęcia święceń.

Specjalny obrzęd odbył się podczas uroczystej Mszy świętej, która rozpoczęła się w katedrze o godz. 10:00. Przewodniczył jej bp Grzegorz Balcerek. W Eucharystii uczestniczyli krewni oraz przyjaciele kandydatów oraz oczywiście cała wspólnota seminaryjna. Po Mszy świętej zaproszeni goście spotkali się na wspólnym obiedzie w naszym refektarzu. Naszym współbraciom, którzy publicznie zadeklarowali wolę podjęcia bezpośrednego przygotowania do święceń zyczymy otwarcia na natchnienia Ducha Świetego oraz ogarniamy ich modlitwą.

 

← Wstecz