Przejdź do treści

ks. kan. dr Roman Pioterek

Wspólnota naszego seminarium gościła ks. kan. dr. Romana Pioterka, wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Skokach, kapłana, który jako młody człowiek został wywieziony na Sybir. Tradycyjnie przewodniczył on Eucharystii oraz wygłosił słowo będące poruszającym serce świadectwem swojej drogi ku kapłaństwu. Wiodła ona przez Ural, dokąd trafił jako kilkunastoletni chłopiec wraz z matką. Trudne i bolesne wspomnienia z tamtych czasów zawarł w wydanej przed trzema laty książce pt. “Przez Sybir do kapłaństwa”. Na koniec w refektarzu odbyła się wspólna kolacja.

← Wstecz