Przejdź do treści

ks. kan. Wojciech Raczkowski

Czwartego dnia miesiąca marca w naszym seminarium gościem był ks. kan. Wojciech Raczkowski. Jest on już emerytowanym kapłanem, któremu od dnia święceń kapłańskich minęły już prawie 53 lata. Dzielił się z nami radosnym i wciąż na nowo odkrywanem kapłaństwem Chrystusowym, nie pozbawionym jednak głębokiej refleksji popartej długoletnim doświadczeniem pracy szczególnie jako proboszcza w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Pracował tam aż przez 22 lata. W słowie skierowanym do nas przypominał o wymaganiach, które stawia kapłaństwo i potrzebie odpowiedzialnego podejścia do niego. Kleryków urzekły elokwencja i niezwykle sympatyczne poczucie humoru ks. Raczkowskiego.

← Wstecz