Przejdź do treści

Posługa lektoratu 2010

Lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

Dlatego winien czytać lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię) we Mszy i innych świętych czynnościach; w braku psalmisty, ma recytować psalm międzylekcyjny; gdzie nie ma diakona lub kantora, powinien zapowiadać intencje modlitwy powszechnej; ma prowadzić śpiew i kierować uczestnictwem Ludu wiernego; przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może również – jeśli zachodzi potrzeba czuwać nad przygotowaniem innych wiernych, którzy czytają Pismo św. w czynnościach liturgicznych na podstawie tymczasowego zlecenia. Aby zaś bardziej odpowiednio i doskonalej pełnił tę funkcje winien gorliwie rozważać Pismo św.

Lektor, świadomy przyjętego urzędu, powinien dokładać wszelkich starań i korzystać z odpowiednich środków, aby coraz pełniej zdobywał szczere i żywe umiłowanie oraz poznanie Pisma św. i w ten sposób stawał się doskonalszym uczniem Pana.

(Paweł VI , Motu proprio Ministeria quaedam /15.08.1972/)

24 stycznia 2010 roku 17 alumnów roku III przyjęło pierwszą posługę na drodze ku kapłaństwu – lektorat. Uroczyste błogosławieństwo kleryków oraz przekazanie księgi Pisma Świętego odbyło się podczas Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej, której przewodniczył ks. bp Marek Jędraszewski. W Eucharystii uczestniczyła cała społeczność naszego seminariuum wraz z księżmi przełożonymi oraz rodziny i przyjaciele naszych braci z kursu III. Po Mszy świętej odbył się w naszym domu wspólny obiad dla zaproszonych gości. Nowo ustanowionym lektorom życzymy, aby ich relacja z Jezusem Najwyższym Kapłanem pogłębiała się wraz z głoszeniem i rozważaniem słowa Bożego.

← Wstecz