Przejdź do treści

Rekolekcje adwentowe 2010

Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny mieliśmy ku temu sposobność podczas rekolekcji adwentowych, które odbyły się w dniach 1-5 grudnia br. Poprowadził je kapłan diecezji kaliskiej, ks. Piotr Bałoniak. Rekolekcje przebiegały w duchu lectio divina. Przez cały ten czas wczytywaliśmy się w słowa Ewangelii w redakcji św. Marka. Każdego dnia podczas porannej jutrzni czytaliśmy wspólnie cztery rozdziały z tej Ewangelii. Dwukrotnie w ciagu dnia ksiądz rekolekcjonista poprowadził nas przez poszczególne rozdziały pokazując myśli przewodnie jakie zawarł św. Marek w swoim dziele. Dzięki temu mogliśmy odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest Jezus i kim jest Jego uczeń. Egzegeza i komentarze prowadzącego były wprowadzeniem do osobistego spotkania z żywym Słowem – Jezusem.

Każdy z nas w osobistej lekturze i medytacji przemierzał wraz z Mistrzem i Apostołami miasta i wioski Galilei, zmierzając następnie do Jerozolimy, aby pod krzyżem usłyszeć słowa centuriona: “Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym”. Ostatnim akordem tej Ewangelii jest jednak zmartwychwstanie i pusty grób, poprzez które zmienia się perspektywa naszego patrzenia na życie, na świat, na powołania i na drugiego człowieka. Czas rekolekcji miał nam uświadomić, że Mesjasz nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby słuzyć. I my podobnie, jesteśmy wezwani, aby zostawić wszystko, pójśc za Mesjaszem i służyć.

Był to również szczególny czas dla alumnów z roku V, którzy przygotowali się w sposób bezpośredni na przyjęcie kandydatury. Dziękujemy Jezusowi za ten czas spotknania z Nim w Jego słowie i prosimy, abyśmy byli Jego prawdziwymi uczniami. Niech zasiane ziarno pomnaża Duch Święty, Dokonawca Bożych natchnień.

← Wstecz