Przejdź do treści

Święcenia prezbiteratu 2010

 

27 maja 2010 roku miało miejsce najważniejsze wydarzenie w ciagu roku formacyjnego w naszym domu. Szesnastu diakonów oraz jeden diakon z Kongregacji św. Filipa Neri (Święta Góra) otrzymało z rąk JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego, święcenia kapłańskie. Po prawie sześciu latach formacji, otrzymaniu pozytywnej opini księży przełożonych oraz innych osób odpowiedzialnych za formację, uzyskaniu tytułu magistra nauk teologicznych oraz odbyciu rekolekcji stali się kapłanami Jezusa Chrystusa w stopniu prezbiteratu. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa rozpoczęła się o godz. 16:00 w bazylice archikatedralnej w Poznaniu. Współcelebrowali ją także księża biskupi pomocniczy naszej archidiecezji, księża moderatorzy, księża filipini oraz kapłani-bracia dwóch z wyświęcanych diakonów. Przybyli także licznie kapłani, rodzice, krewni, przyjaciele, parafianie. Liturgii towarzyszył śpiew Poznańskiego Chóru Katedralnego.

Na obrzęd święceń skaładały się: wybór kandydatów do stanu prezbiteratu, publiczne wyrażenie woli przyjęcia święce, przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi, litania do wszystkich Świętych, nałożenie rąk przez biskupa i obecnych kapłanów, modlitwa święceń, nałożenie stuły i ornatu, namaszczenie rąk oraz pocałunek pokoju. Po zkaończonej uroczystości neoprezbiterzy udali się do pałacu arcybiskupiego, gdzie otrzymali dekrety posyłające ich na pierwsze parafie, gdzie będą pełnili urząd wikariusza. Wieczorem w naszym domu nowowyświęceni kapłani wraz z rodzicami i bliskimi oraz księżmi przełożonymi spotali się przy stole na uroczystej kolacji.

[pe2-gallery album=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTY5Mjc4NDMwMjE4NTM0NzQwOT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv]

← Wstecz