Przejdź do treści

Święta Paschalne 2010

Χριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζω ήν χαρισάμενος

Christus resurrexit a mortuis,
Morte mortem calcavit,
Et entibus in sepulchris
Vitam donavit.

Chrystus powstał z martwych,
Śmiercią podeptał śmierć
I będącym w grobach
Życie darował.

Хрїстосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смертїю смерть поправъ,
И сѹщымъ во гробѣхъ
животъ даровавъ!

← Wstecz