Przejdź do treści

Tragedia w Smoleńsku

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Pamiętamy w modlitwie o wszystkich, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli tragicznie pod Smoleńskiem.

← Wstecz