Przejdź do treści

UWAGA! DRUGI NABÓR!

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że prowadzi rekrutację kandydatów na I rok formacji w naszym Seminarium w roku akademickim 2010/2011

Kandydaci winni się zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2010 (sobota).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA i EGZAMIN WSTĘPNY:

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. W dodatkowym naborze zapraszamy kandydatów do dnia 11 września w godzinach przedpołudniowych. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z jednym z przełożonych. Można to uczynić drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

Każdy Kandydat do ASD zgłasza się równolegle również na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Kandydaci zobowiązani są zdać egzamin wstępny na WT UAM, który odbędzie się w dniach 20-21 września. Informacje na temat naboru i egzaminów znaleźć można na stronie www.teologia.amu.edu.pl

DOKUMENTY:

Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium;

2. Życiorys (napisany własnoręcznie) WZÓR DO POBRANIA (ŻYCIORYS + PODANIE);

3. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania;

4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;

5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne;

6. Opinia Księdza Proboszcza;

7. Opinia Katechety;

8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);

9. Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i powołał współpracowników w prowadzeniu Swej Owczarni.

← Wstecz