Przejdź do treści

Akolitat 2011

Akolita jest powołany, aby wspierał diakona i posługiwał kapłanowi. Do niego należy troska o służbę ołtarza, pomaganie diakonowi i kapłanowi w sprawowaniu liturgii, zwłaszcza Mszy; ponadto należy do niego, jako do szafarza nadzwyczajnego, udzielanie Komunii św., ilekroć szafarze, których wymienia kan. KPK, są nieobecni lub nie mogą tego uczynić z powodu choroby, podeszłego wieku lub innej funkcji duszpasterskiej, albo ilekroć liczba wiernych przystępujących do świętego Stołu jest tak wielka, że odprawianie Mszy by się przeciągało. W tych samych nadzwyczajnych okolicznościach można mu zlecić wystawienie Najśw. Sakramentu Eucharystii do publicznej adoracji wiernych, a następnie schowanie, jednak bez udzielenia ludowi błogosławieństwa. Może również – o ile zachodzi potrzeba – zajmować się przygotowaniem innych wiernych, którzy na mocy czasowego upoważnienia pomagają kapłanowi lub diakonowi w czynnościach liturgicznych, nosząc mszał, krzyż, świece itd. lub wykonując inne podobne funkcje. Funkcje te akolita wypełni godniej, jeżeli będzie uczestniczył z coraz większą żarliwością w Eucharystii, karmił się nią i zdobywał doskonalsze jej poznanie.

Akolita przeznaczony w szczególny sposób do służby ołtarza, powinien nauczyć się wszystkiego, co należy do kultu Bożego i starać się zrozumieć wewnętrzne i duchowe znaczenie tego, tak aby codziennie ofiarował się Bogu i był dla wszystkich przykładem powagi i szacunku w świątyni, jak również obejmował szczerą miłością mistyczne Ciało Chrystusa czyli Lud Boży, zwłaszcza zaś upośledzonych i chorych.

(Paweł IV, Ministeria quedam)

Po zakończeniu rekolekcji wielkopostnych tradycyjnie w naszym domu odbyła się szczególna uroczystość. Po odpowiednim przygotowaniu i rozeznaniu 15 alumnów roku IV zostało ustanowionych akolitami Kościoła katolickiego. Przyjęcie posługi akolitatu miało miejsce podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10:00 w katedrze poznańskiej, której przewodniczył ks. bp Marek Jędraszawski. Na uroczystą Liturgię przybyli wszyscy klerycy naszego seminarium oraz zaproszeni goście: rodzina i przyjaciele braci z roku IV. Po Mszy świętej goście wraz z księżmi przełożonymi spotkali się na świątecznym w obiedzie w naszym seminaryjnym refektarzu. Dzień później nowo ustanowieni akolici udali się do różnych parafii Poznania i okolic, gdzie przez kilkanaście dni będą odbywać praktyki katechetyczne i duszpasterskie.

W tę niedzielę miało miejsce jeszcze jedno szczególne wydarzenie. Podczas jutrzni sprawowanej w naszym domu kleryk Krzysztof Śniady przyjął oficjalnie strój duchowny i dołączył do swoich kolegów z roku III, którzy zostali obłóczenie w październiku zeszłego roku.

Akolitów z roku IV i kleryka Krzysztofa polecamy modlitwie, prosząc o błogosławieństwo na kolejne miesiące formacji w seminarium.

[pe2-gallery album=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTY5Mjc3NTg3ODA5ODQ4MjYyNT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv]

← Wstecz