Przejdź do treści

ks. dr Jan Słowiński

Naszym dzisiejszym gościem był ks. dr Jan Słowiński. Do kapłaństwa przygotowywał się w Seminarium w Rzymie, gdzie został skierowany po I roku w ASD w Poznaniu. Po przyjęciu święceń pełnił posługę wikariusza na Podolanach w Poznaniu. Następnie odbywał studia doktoranckie z prawa kanonicznego w Rzymie. Obecnie jest duszpasterzem akademickim oraz wykladowcą na Wydziale Teologicznym.

homilii pouczył nas o potrzebie wewnętrznej spójności, przeszkadzających w tym rozproszeniach i pomocy, jakim jest obranie Chrystusa za główny punkt odniesienia w życiu.

Księdzu Janowi dziękujmy za wspólną modlitwę oraz za dar dla naszego Seminarium w postaci kawałka sutanny Jana Pawła II.

← Wstecz