Przejdź do treści

Kurs I w Berlinie

Trwanie z Chrystusem oznacza trwanie z Kościołem

Kurs I wraz z o. Marianem udał się do Berlina, gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej na Stadionie Olimpijskim odprawianej przez Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI odbywającego w tych dniach swoją jakże trudną podróż apostolską do Niemiec. W homilii papież wzywał do trwania w Kościele, którego głową jest Chrystus. „Trwanie z Chrystusem – mówił Ojciec Święty – oznacza, (…) trwanie z Kościołem. Cała wspólnota wierzących jest mocno złączona z Chrystusem, winnym krzewem. W Chrystusie my wszyscy jesteśmy zjednoczeni. We wspólnocie tej On nas dźwiga, a jednocześnie wszyscy członkowie kolejno się wspierają. Wspólnie przeciwstawiają się burzy i nawzajem dają sobie ochronę. Nie wierzymy osamotnieni, ale wierzymy z całym Kościołem”.

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTcwOTQwMTg5Mjg4ODUyMzAyNT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]

← Wstecz