Przejdź do treści

o. Jakub Kamiński OCD

W pierwszy w tym nowym roku formacyjnym kapłański czwartek, przybył do nas o. Jakub Kamiński OCD, który jest promotorem powołań w zgromadzeniu oo. karmelitów bosych w Poznaniu. o. Jakub został nowym seminaryjnym spowiednikiem, dlatego był to czas zapoznania z naszą wspólnotą. Podczas homilii ojciec przypomniał nam o płaszczyźnie postaw – cnót, które przyjmujemy na drodze formacji, upodobniając się tym samym do Chrystusa. „To upodobnienie dotyczy całego człowieka -mówił o. Jakub – dotyczy całego człowieka. Nie można wyrabiać w sobie cnót bez światła Ducha Świętego, który pomaga nam dojrzewać do tego, do czego Bóg w swoim miłosierdziu nas powołuje”.

Dlaczego jestem kapłanem? Dlaczego życie zakonne?

Moje kapłaństwo jest tajemnicą daru Bożego udzielonego mi osobiście do służby w konkretnej rzeczywistości Kościoła. Staram się każdego dnia współpracować z tym darem żyjąc we wspólnocie zakonnej, w Karmelu. Oprócz sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego szczególnym rysem mojego powołania jest modlitwa kontemplacyjna i wymiar maryjny. Dlatego zdecydowałem się żyć we wspólnocie karmelitańskiej jako kapłan. Właśnie w Karmelu najpierw dążę do osobistego zjednoczenia z Chrystusem poprzez życie braterskie, modlitwę, przykład świętości Dziewicy Maryi, aby następnie dzielić się tym doświadczeniem z innymi w posłudze kapłańskiej.

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTcxMDQyNjE0NzI3NjU2MjU5Mz9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]

Tagi:

← Wstecz