Przejdź do treści

Odpust kaplicy Dobrego Pasterza – ks. kan. Ignacy Rapior

Dobry Pasterzu, miłosierny Panie, Który swe owce wiedziesz na pastwiska, Dawnych obietnic Tyś jest wypełnieniem, Bożym Mesjaszem, Królem Twego ludu.W Tobie obrona przed napaścią wilka, Krzyż bowiem własny dałeś nam za oręż; Ty swoim cieniem chronisz nas przed skwarem, W chłodzie ogrzewasz ciepłem swego serca.Jeśli zbłądzimy pośród cierni grzechu, Weź na ramiona, użal się nad nami; Rozpal ognisko, co miłością płonie, Z ran niewierności ulecz przebaczeniem.

Najważniejszym miejscem naszego domu jest oczywiście kaplica. Nosi ona wezwanie Jezusa Dobrego Pasterza. To On jest dla nas wzorem, za którym chcemy podążać. 8 maja br. w bliskości IV niedzieli wielkanocnej zwanej Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodziliśmy odpust kaplicy seminaryjnej. Był to również dzień uroczystości św. Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski. W tym roku uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. kan. Ignacy Rapior, dawny ojciec duchowny oraz spowiednik, a obecnie penitencjarz przy bazylice farnej w Poznaniu oraz egzorcysta.

Ksiądz Kanonik w tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. Eucharystia była zatem dziękczynieniem za wieloletnią służbę kapłańską. Na uroczystość przybyli goście: profesorowie, kapłani zaprzyjaźnieni z naszym domem oraz proboszczowie parafii praktyk. W swojej homilii celebrans wyraził wdzięczność za powołanie kapłańskie oraz ukazał św. Stanisława jako przykład biskupa, który wiernie wypełnił misję “dobrego pasterzowania”. Po zakończonej liturgii spotkaliśmy się wszyscy na odpustowej kolacji w naszym seminaryjnym refektarzu.

[pe2-gallery album=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTY5Mjc4NzI3ODQwOTQzMjQ0OT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv]

← Wstecz