Przejdź do treści

Posługa lektoratu 2011

“Aby słowo Boże mogło być przyjęte i wprowadzone w życie chrześcijan, domaga się ono żywej wiary, która z kolei budzi się nieustannie przez słuchanie głoszonego słowa Bożego. Pismo Święte bowiem przede wszystkim w proklamacji liturgicznej staje się źródłem życia i mocy, zgodnie ze świadectwem Apostoła, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, dlatego umiłowanie Pisma Świętego jest źródłem siły i odnowienia dla całego ludu Bożego Trzeba więc, aby wszyscy chrześcijanie nieustannie otwierali się na radosne słuchanie słowa Bożego. Kiedy słowo Boże jest głoszone przez Kościół i wprowadzane w praktykę życia, oświeca ono wiernych pod działaniem Ducha Świętego i pociąga do przeżywania całego misterium Chrystusa Pana. Słowo Boże owocnie przyjmowane pobudza do nawrócenia serca i do życia jaśniejącego wiarą, tak w wymiarze osobowym jak i wspólnotowym, jest bowiem podtrzymaniem chrześcijańskiego życia i źródłem modlitwy całego Kościoła”

(Wprowadzenie do lekcjonarza mszalnego, 47)

Pierwszą posługą na drodze do przyjęcia święceń kapłańskich jest lektorat. Kościół ustanawia lektorów, aby z mocą Ducha Świętego odczytywali w czasie Liturgii słowo Boże. 23 stycznia 2011 roku w bazylice archikatedralnej dwunastu alumnów z roku III i jeden alumn z Kongregacji św. Filipa Neri z Gostynia zostali włączeni do grona lektorów. Posługi tej udzielił ks. bp Grzegorz Balcerek. Na uroczystą Mszę świętą przybyli członkowie rodzin ustnawianych lektorów. Przewodniczący Liturgii w homilii przypomniał, że Pismo Swięte powinno byc odczytywane w swoim “naturalnym środowisku”, którym jest wspólnota Kościoła. Tylko wówczas wyznawcy Chrystusa w prawdzie odczytają słowa, które Duch Święty do nich kieruje. Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście zgromadzili się w naszym seminaryjnym refektarzu na wspólnym obiedzie.

Klerykom z roku III życzymy, aby poprzez czytanie z zgłębianie tekstów biblinnych ich życie przeniknięte było Słowem Prawdy.

← Wstecz