Przejdź do treści

Dzień skupienia

Początek nowego roku formacyjnego po zakwaterowaniu zainaugurował pierwszy dzień skupienia, który przygotowali nasi ojcowie duchowni, by wedle Bożego zamysłu wejść w ten rok łaski i próby.

Konferencję pierwszą wygłosił ojciec Damian, który rozpoczął słowami: „Ja głęboko wierzę, że ten czas daje nam Pan Bóg. (…) Rok wiary, który rozpoczniemy jest zaproszeniem dla niewierzących jak i dla tych, którzy zobojętnieli na Pana Boga. Odświeżmy naszą wiarę! Trzeba nie tylko troszczyć się o samą wiarę, ale troszczyć się trzeba o konsekwencje jakie z niej wypływają. Potrzeba nam uświadomić sobie troskę o naszą wiarę”. Ojciec zapowiedział, że ten rok formacyjny przyniesie nam wiele rozważań na temat wiary zwłaszcza jako: łaski, przyjęcia tego, co Pan Bóg objawił, wiary jako więzi, ufności; uczynków z niej wypływających oraz jej głoszenia i przekazywania.

Drugą konferencję poprowadził ojciec Marian, który zwrócił uwagę na to, że przyczyną trudności w rozpoczęciu na nowo roku formacyjnego może być zachwianie zasady: „Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne na właściwym miejscu”. Ojciec pięknie ukazał znaki rozeznające etapy więzi z Panem Jezusem. Po pierwsze zatrzymanie się przy Jezusie i wsłuchiwanie się w Jego głos. Dalej wiara Jezusowym słowom, pójście za Jezusem i wreszcie posłuszeństwo Jego nakazom. Wszystko to prowadzi do wewnętrznej wolności, która jest znakiem zażyłej relacji i więzi z Jezusem.

← Wstecz