Przejdź do treści

IV Niedziela Adwentu Rok C

Łk 1, 39-45

1. Modlitwa wstępna:

Stanięcie przed Panem- Uświadomienie sobie jego obecności, nie koniecznie uczuciowo, ale aktem wiary.

Aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego majestatu. ( Z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli)

 

2. Zapoznaj się z tekstem ewangelii.

 

3. Wyobrażenie- wyobraź sobie daną scenę ewangeliczną.

 

4. Rozmyślanie :

W dzisiejszej ewangelii słyszymy o Nawiedzeniu przez Maryję krewnej Elżbiety. Niepokalana mimo swoich własnych problemów spieszy aby nieść w miarę swoich możliwości pomoc. Nie pyta się o nagrodę jaką otrzyma, idzie bo tak podpowiada jej przepełnione miłością serce. Wypełniona Duchem świętym i obecnością Chrystusa idzie by nieść pomoc i dzielić się radością z innymi.

Czy ja jestem gotów, aby nieść pomoc nie oczekując zapłaty?

Kiedy ostatnio bezinteresownie ofiarowałem komuś swój czas?

Czy jestem otwarty na sugestie Ducha świętego, który podpowiada co można zrobić dla innych?

Czy z mojej bliskości z Jezusem wynika radość?

Czy pragnę się nią dzielić z innymi?

Co ta radość zmienia w moim życiu?

Czy ma ona wpływ na mnie?

Czy dzielę się moim doświadczeniem z Bogiem?

Elżbieta na pozdrowienie Maryi została wypełniona Duchem świętym i zaczęła wielbić Boga za łaskę spotkania ze zwiastunką nadziei.

Jakie odczucia wzbudzam w spotkanym człowieku?

Czy jestem światkiem Jezusa niosącym pokój?

Czy swą obecnością przyciągam do Boga i Jego Miłości czy odpycham?

Co mam do przekazania innym jakie wartości?

Co sobą reprezentuję?

 

Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali ! Bł. Jan Paweł II

Miarą miłości jest miłość bez miary. Św. Franciszek Salezy

Żyj tak abyś jutro nie musiał się tego wstydzić. Św. Jan Bosko

 

5. Modlitwa końcowa:

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży

Proszę cię, naucz mnie służyć ci tak,

Jak jesteś tego godzien.

Naucz mnie dawać, a nie liczyć,

Walczyć, a na rany nie zważać,

Pracować a nie szukać spoczynku,

ofiarować się, a nie szukać nagrody innej

prócz poczucia, że spełniam

Twoją najświętszą wolę. Amen

(św. Ignacy Loyola)

 

kl. Jakub

 

 

← Wstecz