Przejdź do treści

ks. Robert Klemens COr

Gościliśmy w naszej seminaryjnej wspólnocie ks. Roberta Klemensa COr, posługującego w Kongregacji na Świętej Górze, moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła.

Nasz gość tradycyjnie przewodniczył wieczornej Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której posługując się rekwizytem – gałązką storczyka, mówił o postawie sztuczności. „Ten sztuczny kwiatek – mówił homilista – nigdy nie obumrze, bo jest sztuczny. Dziś świat otacza się sztucznościami. Będąc w świecie jesteśmy narażeni na to, że też staniemy się sztuczni. Jaki jest zatem sztuczny ksiądz? To taki ksiądz, który udaje, przybiera maskę, często jest tylko urzędnikiem. (…) Sztuczności – mówił dalej ks. Robert – przeciwstawia się prawdę. Domowy Kościół to nie jest jedyne miejsce, gdzie można znaleźć prawdę, ale te rodziny prawdziwie szukają prawdy. (…) Stykając się z kręgami Domowego Kościoła możemy doświadczyć prawdziwych rodzin, tzn. nie pozbawionych trudności, ale budujących na Chrystusie, na Eucharystii. Ten świat musi przeminąć, bo fałsz się skończy, a prawda zostanie.

← Wstecz