Przejdź do treści

Ks. Waldemar Babicz

Wczoraj zakończono Tydzień misyjny, ale to dziś do naszego domu przybył ks. Waldemar Babicz – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, przewodniczący Komisji Misyjnej oraz proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Żabnie.

Ks. Waldemar przewodniczył wieczornej Mszy Świętej po łacinie i wygłosił homilię, w której nawiązując do przeżytego Tygodnia misyjnego mówił, że „powinniśmy cierpieć, bo inni pozbawieni są czegoś, co jest dla nas sensem życia.” Homilista zachęcał nas w kontekście Roku Wiary do lektury dokumentów Soboru Watykańskiego II zwłaszcza Dekretu o misyjnej działalności Kościoła. „Działalność misyjna – mówił ks. Waldemar – to przepowiadanie Ewangelii ludziom, którzy o niej nie słyszeli. (…) To nie jest tylko wypełnienie polecenia Jezusa: <<Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody >>.”

IMG_5050.JPG

← Wstecz