Przejdź do treści

Listopadowy dzień skupienia

Dzień skupienia przygotowali dla naszej wspólnoty nasi ojcowie duchowni. Wspólne nieszpory i konferencja o. Damiana rozpoczęły czas skupienia.

Pierwsza konferencja poświęcona rozważaniu : „Kapłaństwo czy Pan Jezus ?”, wzbudzić miała w nas refleksję czy, aby nie ma w naszej świadomości przestawienia tego porządku. Następnie o. Damian mówił o entuzjaźmie wiary na podstawie tekstu Benedykta XVI „Wiara przemienia życie”, który to polecił głębszemu rozważeniu.

Wieczorem w seminaryjnej auli spotkaliśmy się z J.E. ks. arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który ciekawie opowiedział nam o przygotowaniu i przebiegu XIII zwyczajnego Synodu biskupów w Rzymie. Usłyszeliśmy o procedurach i instrumentach wyrażania treści podczas spotkań ojców synodalnych. Dowiedzieliśmy się o problematyce nowej ewangelizacji oraz o tym, że nie jest to nowe zagadnienie, bo wypływa już z Soboru Watykańskiego II. Bardzo ciekawym było zwrócenie uwagi ks. arcybiskupa kwestię podmiotów i środowiska nowej ewangelizacji, czyli kogo winna objąć. Po referacie ks. arcybiskup odpowiadał na pytanie jakie mu zadawaliśmy odnośnie Synodu, w którym uczestniczył.

Przeżyliśmy wspólnie drogę krzyżową i Eucharystię, podczas której w homilii o. Marian dotknął kwestii posiadania dóbr materialnych, która przecież jest związana z naszym życiem wewnętrznym, z relacją do Pana Boga. Cnota ubóstwa, oderwania jak mówił o. Marian w formacji jest bardzo ważna.

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxNDg1MTEyMDEwMzA4MjkzNDY3L2FsYnVtaWQvNTgxMDI3MjAxOTMwNTQzNzY0OT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]

← Wstecz