Przejdź do treści

Święto Św. Szczepana Męczennika

MEDYTACJA, czyli modlitwa wewnętrzna

1. Stań w obecności Bożej i pomódl się krotko przed rozmyślaniem oto, aby Duch Święty pomógł ci się otworzyć na kierowane do ciebie Slowo, przyjąć je i nim żyć …

… O Panie i Boże mój! Wierzę mocno, że jesteś tu obecny i że Twoje oczy ku mnie są zwrócone. Upadam przed Tobą na kolana czując się niegodnym stanąć przed obliczem Twoim. Pełen jednak ufności w Twoją dobroć nieskończoną, błagam Cię o łaskę, abym to rozmyślanie odprawił na większą Twoją chwałę i mój duchowy pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz moje serce, wzmocnij mą wolę, bym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył. O tę łaskę proszę Cię za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, moich świętych Patronów i mego Anioła Stróża. Amen

2. Przeczytaj kilkakrotnie z należytą uwagą tekst Ewangelii, nad którą będziesz rozmyślał. Już teraz słuchaj tego co Pan Jezus chce ci powiedzieć.

SŁOWA EWANGELII według Św. Mateusza (Mt 10,17-22)

„Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z Mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”

3. Przypomnij sobie opis męczeństwa Św. Szczepana z Dziejów Apostolskich

(Dz 6,8-15; 7, 54-60)

Może znasz inne opisy męczeństwa uczniów Chrystusa.

 Zwróć uwagę na okoliczności ich śmierci.

 Dlaczego skazano ich na śmierć?

 Jakie słowa wypowiadają?

 Jakie jest ich nastawienie do swoich oprawców?

 Dlaczego oddają życie?

 Jak się modlą?

 Jakie mogą być owoce ich męczeństwa?

 Jakie są dziś formy prześladowań?

 Dlaczego nie zawsze jestem wytrwały do końca?

 Czy jestem pełen zawierzenia Bożej Opatrzności?

 

Powtarzaj w myślach fragment Ewangelii, który do Ciebie najmocniej uderza…

4. Zastanów się teraz nad tym, co usłyszałeś, wyciągaj wnioski…

Uczeń Jezusa ma zło zwyciężać dobrem (Rz 12, 21). Jezus nie pozostawił swoich wyznawców w złudnym poczuciu całkowitego bezpieczeństwa i braku przeciwności. Prześladowania wpiszą się w dzieje Kościoła od początku jego istnienia (Dz 4). pierwsze zostały wywołane przez religijnych przywódców narodu izraelskiego, którzy nie potrafili przyjąć wiary w Jezusa jako Boga. Według nich było to sprzeczne z wiarą w jednego Boga. Prześladowania spadły też na uczniów Jezusa ze strony władz rzymskich. Ponadto Jezus zapowiedział prześladowania ze strony najbliższych osób, w rodzinie, przez którą niejednokrotnie będzie przebiegał podział na osoby wierne Chrystusowi i jemu przeciwne. Pośród tych wszystkich doświadczeń uczniowie Chrystusa wezwani są do wytrwałości w wierze, gdyż od tego zależy ich zbawienie. Jezus obiecał uczniom Ducha Świętego, który obdarzy ich mocą do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad.

 5. Na zakończenie podziękuj Panu Bogu za czas rozmyślania i podejmij postanowienie. Modlitwa wtedy przynosi owoce, gdy zmienia nasze życiowe postawy…

 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu…

kl. Dawid

(Wykorzystano komentarz Biblii wyd. „Edycja Św. Pawła”)

← Wstecz