Przejdź do treści

Egzorta wspólna – p. Stanisław Mikołajczak

Gościliśmy w naszym seminaryjnym domu pana profesora Stanisława Mikołajczaka – przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika NSPJ w Poznaniu.

Ksiądz Rektor serdecznie przywitał na początku spotkania naszego gościa, który wyświetlił przygotowany przez społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności film ukazujący ideę powstania pomnika NSPJ po wojnie, jego zburzenie i wizualizację odbudowy już nie na placu Mickiewicza, ale przy poznańskiej Malcie. „Jeszcze nie umiem tego filmu oglądać na zimno – powiedział po projekcji nasz gość – jeszcze mnie wzrusza, choć widziałem go już ponad trzydzieści razy”.

Spotkanie z panem profesorem miało na celu obudzenie świadomości i poruszenie naszych serc, zachęcenie do omadlania indywidualnego i wspólnotowego tego dzieła. Sprawa odbudowy pomnika, który „trzeba odtworzyć w takiej formie, jaki wybudowali go ci, którzy walczyli o niepodległość naszego miasta i Ojczyzny”, z pewnością stanie się i naszą sprawą. Będziemy starali się podczas katechez w ramach praktyk szkolnych budowali w młodym pokoleniu Polaków świadomość, że takie wotum wdzięczności poznaniaków wzniesiono wtedy i jak ufamy niebawem na nowo powstanie.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/5889665425428583441?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz