Przejdź do treści

III Niedziela Wielkiego Postu Rok C

Łk 13, 1 – 9

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

 

1. Na początku poprośmy o poprowadzenie naszego rozmyślania Ducha Świętego. Niech Ten, który zstąpił na Apostołów w Wieczerniku oświeca nas Swoim Światłem. Duchu Święty – zmiłuj się nad nami!

2. Do Jezusa przychodzą ludzie, którzy mówią Mu o zabójstwie Galilejczyków przez Piłata. Jezus nie komentuje działania Rzymskiego oprawcy.

Jezus wzywa do Nawrócenia. To główne przesłanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Na szczególną uwagę zasługują wersety 3 i 5, w których niemal identycznie Jezus ostrzega swoich rozmówców: Otóż nie! Ale mówię wam: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie (tak samo) zginiecie.

Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii (w. 1 – 5) zachęca do nawrócenia. Natomiast postawa Jezusa wskazuje nam na to, że nie mamy oceniać zachowania innych, a patrzeć przede wszystkim na swoje życie i je każdego dnia udoskonalać i prowadzić do jedności z Bogiem.

· Czy ja nie oceniam zachowania bliźnich?

· Jak często zdarza mi się ocenianie i komentowanie zachowania innych ludzi?

· Jezus zachęca nas do nawrócenia, które należy zacząć od siebie,czy pamiętam o tym i staram się każdego dnia podejmować trud nawrócenia?

3. W drugiej części dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o drzewie figowym. Figowiec jest drzewem, które zawsze wydaje owoce, stąd zdziwienie o zaciekawienie słuchaczy, przykładem drzewa, które już od trzech lat powinno owocować. Ma to jednak znaczenie teologiczne.

Jezus wskazuje nam oraz przypomina i zapewnia każdego człowieka o cierpliwości i dobroci Boga Miłosiernego.

Przypowieść o figowcu pokazuje, jaki los może spotkać każdego, kto jeszcze nie przyjął słowa Bożego, głoszonego przez Jezusa, i nie zaczął żyć życiem Bożym.

Bóg jest cierpliwy i nie chce od razu wymierzać kary. Nie śledzi człowieka, daje natomiast szansę i nigdy nie przestaje go obdarzać łaską!

 

· Czy ja nie wystawiam Bożej cierpliwości na próbę?

· Czy moje życie to życie chrześcijanina, który wie, że będzie musiał sam o sobie samym zdać sprawę Bogu?(Rz 14,12)

4. Podziękuj Panu Bogu za dar Jego Miłosierdzia, za to, że nigdy nie zastawia Ciebie samego. Zawsze jest z nami i każdego dnia Tobie towarzyszy.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

kleryk Piotr

Medytacja do pobrania:

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu C

 

← Wstecz