Przejdź do treści

Inauguracja nowego roku seminaryjnej formacji

Deo gratias, za wspaniały dar jakim jest dla naszej wspólnoty coroczna inauguracja nowego roku formacyjnego i immatrykulacja braci kursu I. O godzinie 10:00 tym razem w naszej seminaryjnej kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczęła się Msza Święta inauguracyjna pod przewodnictwem J.E abpa Stanisława Gądeckiego. Obecni byli także poza zaproszonymi gośćmi pozostali biskupi pomocniczy naszej archidiecezji, w tym także bp Damian, który po raz pierwszy w naszej inauguracji uczestniczył w innym charakterze. To właśnie najmłodszy z biskupów polskiego episkopatu wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na to, że seminarium jest czasem dojrzewania w wierze. „Wydawałoby się, że w seminarium pytanie o wiarę jest zbyt oczywiste, że jesteśmy wśród ludzi głęboko wierzących, że można iść dalej i nie trzeba się zastanawiać czy i jak wierzymy. A jednak jest ono fundamentalne i musi być ciągle podejmowane.” Ludzie – jak zauważył biskup Damian, uważali Jezusa np. za proroka czy pasterza. A za kogo ja uważam Chrystusa ? – pytał. Kim jest dla mnie Jezus? Módlmy się o jednoznaczność w wierze: „Ty jesteś moim Panem” – usłyszeliśmy w odpowiedzi na te skłaniające do myślenia rozważania. „Nie przychodzi się do seminarium, żeby ustawić sobie życie, ale żeby wypełnić wolę Ojca ! (…) Prośmy zatem o odwagę do spełniania tej woli”.

Drugą część uroczystości stanowiło spotkanie na seminaryjnej auli, które otwarło tradycyjne „Gaude Mater” w wykonaniu naszej scholi „Inclina aurem, która tego dnia co chwila towarzyszyła nam śpiewem w owych podniosłych i pełnych refleksji momentach. Po wprowadzeniu i przywitaniu gości oraz oficjalnym otwarciu uroczystości, które uczynił gospodarz tego domu – ksiądz Rektor, w formie prezentacji multimedialnej na bazie seminaryjnej kroniki przedstawiono sprawozdania z życia i działalności naszego seminarium w poprzednim formacyjnym roku. Wreszcie głos zabrał ks. prefekt Przemysław, który wprowadził nas w moment uroczystej immatrykulacji. Przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do młodzieży na zakończenie światowego spotkania w Rio. „Ufamy – mówił ks. Przemysław – że, tak jak młodzież w Rio nasi najmłodsi bracia mieli swój moment spotkania Jezusa w życiu.” Z pewnością dlatego też nasi bracia, stojąc w seminarium, które już prawie od 450 lat formuje kapłanów dla naszej archidiecezji, złożyli teraz uroczystą przysięgę służby Bogu, Kościołowi i wspólnocie << in sanctitati et veritati >>. Do naszych najmłodszych barci swoje słowo skierował też nasz przedstawiciel kl. Marcin Skowron, który po krótkiej refleksji nad minionym rokiem, zachęcił by ten zainaugurowany podjąć zgodnie z wolą Bożą.

„Parce Domine” (Menegallii XVIII w.) zapowiedziało tradycyjny wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił ks. prof. UAM Piotr Ostański zatytułowany: „Miniatury biblijne o wierze”. Owych kilka refleksji o wierze, na które spojrzeliśmy przez pryzmat Pisma Świętego ukazały nam pierwszą z cnót teologalnych, jako podróż niezwykle ryzykowną, na zasadzie kontrastu: wiara wątpiąca a ufna oraz jako tę, która tylko kibicuje.

Alokucja księdza Arcybiskupa zamknęła część oficjalną uroczystości, ale z pewnością stała się jakby rozpoczętą nową kartą dziejów naszego domu, którą jak ufamy zapiszemy razem z księżmi przełożonymi poprzez włożony w trud w osobiste uświęcanie, które jest przecież ostatecznym celem każdego z nas.

 [pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/5935804556206218801?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz