Przejdź do treści

Ks. Rafał Pajszczyk

Do naszej wspólnoty seminaryjnej przybył na wspólną modlitwę ks. dr Rafał Pajszczyk – Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego, referent ds. beatyfikacji i kanonizacji, referent Wydziału Prawnego i Dyscypliny Sakramentów oraz duszpasterz Pracowników Administracji

W liturgiczne wspomnienie Św. Franciszka Salezego, nasz gość przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której zwrócił szczególną uwagę na to skąd wzięła się popularność Jezusa. „Garnęli się do Niego, bo widzieli znaki – mówił ks. Rafał (…) ta popularność była konsekwencją znaku świętości Jego życia. To, co mówił znajdowało pokrycie w tym, co czynił. To jest dziś dramat każdego z nas. (…) Co to znaczy być świętym, pokazuje patron dnia dzisiejszego Św. Franciszek Salezy – kontynuował homilista. Doskonale odczytał znaki czasu. Głosił ewangelię prostaczkom. Mówi się że, nawrócił z kalwinizmu dziesiątki tysięcy ludzi przez swoją pracę najpierw nad sobą, bo był człowiekiem bardzo gwałtownym, a następnie przez pracę duszpasterską wśród tych którym posługiwał.

Następnie krótko ks. Rafał opowiedział o szczególnym rodzaju procesu kanonicznego jakim jest proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny. „Co to znaczy udowodnić świętość? – pytał ks. referent. To znaczy pokazać męstwo męczennika, wykazać heroiczność cnót lub nieprzerwany kult” jak np. na gruncie naszej archidiecezji kult sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna w Grodzisku Wlkp. „Ja mam w stopniu ponadprzeciętnym wypełniać obowiązki swego stanu, by być świętym. (…) świętość to doskonałość ożywiona łaską Bożą. Ks. Pajszczyk zwrócił też uwagę na świętobliwą postać ks. Kazimierza Rolewskiego i ks. Aleksandra Żychlińskiego – związanych z naszym seminarium. Homilia zakończyła się słowami zachęty: „Zachęcam was do tęsknoty za świętością. Dla wszystkich jest świętość. Zatęsknijmy za świętością a będziemy popularni jak Jezus.”

IMG_6335.JPG IMG_6336.JPG

← Wstecz