Przejdź do treści

Ks. Trojan Marchwiak

Do naszej seminaryjnej wspólnoty w święto Św. Marka Apostoła i Ewangelisty przybył ks. dr. Trojan Marchwiak – referent i wizytator katechetyczny, członek Komisji ds Przygotowań Wizytacji kanonicznych oraz duszpasterz nauczycieli i wychowawców.

Przeżywając tydzień modlitw o powołania w kazaniu usłyszeliśmy o świadectwie życia bł. Natalii Tułasiewicz – nauczycielki z Poznania. „Niezwykła w jej życiu – mówił ks. Trojan – była wiara (…) wiara, która decydowała o całym jej życiu. Fundamentem było to, że wierzyła, że Bóg ją kocha. (…) Ona w doświadczeniu wojny potrafiła odkrywać Boga i Jego miłość”. Dowiedzieliśmy się, że „była wdzięczna za krzyż – była to łaska; tego nie da się osiągnąć dobrym wychowaniem. Kiedy ksiądz przestaje dziękować za dar kapłaństwa, to z czasem ten dar zaczyna go męczyć. (…) Ona zachęca nas, by dziś być apostołem wszędzie tam, gdzie się znajdziemy.” Homilię zakończył nasz gość słowami: „Życzę wami i sobie takiej Miłości, która jest zawsze jak wiosna.”

Wieczorem natomiast z racji trwającego tygodnia modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne w czasie adoracji klerycy z Dzieła Powołań poprowadzili półgodzinną modlitwę o nowe powołania.

Tymczasem w studiu Radia Emaus ks. Przemysław Tyblewski, dk. Michał Pawlak oraz kl. Wojciech Nowicki rozmawiali o sytuacji powołań w Kościele i dzielili się swoimi przemyśleniami związanymi z tą ważną sprawą jaka jest służba kapłańska czy zakonna w Kościele.

← Wstecz