Przejdź do treści

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej Rok C

MEDYTACJA

czyli modlitwa wewnętrzna

 1. Stań w obecności Bożej i pomódl się krotko przed rozmyślaniem oto, aby Duch Święty pomógł ci się otworzyć na kierowane do ciebie Słowo, przyjąć je i nim żyć …

… O Panie i Boże mój! Wierzę mocno, że jesteś tu obecny i że Twoje oczy ku mnie są zwrócone. Upadam przed Tobą na kolana czując się niegodnym stanąć przed obliczem Twoim. Pełen jednak ufności w Twoją dobroć nieskończoną, błagam Cię o łaskę, abym to rozmyślanie odprawił na większą Twoją chwałę i mój duchowy pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz moje serce, wzmocnij mą wolę, bym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył. O tę łaskę proszę Cię za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, moich świętych Patronów i mego Anioła Stróża. Amen

 

2. Przeczytaj kilkakrotnie z należytą uwagą tekst Ewangelii, nad którą będziesz rozmyślał. Już teraz słuchaj tego co Pan Jezus chce ci powiedzieć. Jest to Ewangelia czytana przed procesją do kościoła i poświęceniem palm.

 

SŁOWA EWANGELII według Św. Łukasza (Łk 19, 28-40)

„Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.”

 

3. W medytacji korzystamy z fragmentu Ewangelii czytanej przed procesją z palmami. Ona wprowadza nas w Mękę Pana Jezusa, której opis usłyszymy podczas Mszy Świętej.

 

Powtarzaj w myślach fragment Ewangelii, który do Ciebie najmocniej uderza..

Wzbudź w sobie pragnienie towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu… Proś o więź z Jezusem cierpiącym.

Pan Jezus dobrowolnie wkracza do Jerozolimy, wie co go tam czeka. Nie ucieka od Męki, wzgardy i śmierci. Czy ja z miłością i bez oporów przyjmuję moje codzienne trudności?

Kontempluj pokorę i odwagę naszego Pana. Uświadom sobie, że za ciebie idzie ponosić cierpienia i śmierć.

Wejdź w tłum śpiewający: „Błogosławiony, który przychodzi…” i oddaj Jezusowi pokłon, proś Go, by stał się Królem i Panem twojego życia.

Śpiew „Hosanna” szybko zamienia się w krzyk: „Ukrzyżuj Go!”. Dzieje się tak bo grzeszymy. Poproś o łaskę ujrzenia tych grzechów, które najbardziej ranią naszego Pana i o łaskę dobrej spowiedzi wielkanocnej.

Zastanów się jak chcesz przeżywać się rozpoczynający się Wielki Tydzień i Triduum Paschalne?

 

4. Zastanów się teraz nad tym, co usłyszałeś, wyciągaj wnioski…

 

5. Na zakończenie podziękuj Panu Bogu za czas rozmyślania i podejmij postanowienie. Modlitwa wtedy przynosi owoce, gdy zmienia nasze życiowe postawy…

 

Przez modlitwę i pokutę znoś przykrości codziennego życia i bądź z Jezusem w Jego męce.

Znajdź więcej czasu na modlitwę Pismem Świętym i rozważanie Męki Pańskiej.

Zaproś Matkę Bolesną do tego trwania przy konającym Panu.

 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu…

kl. Dawid

Medytacja do pobrania:

Medytacja 24 III 2013

 

 

← Wstecz