Przejdź do treści

Pierwszy dzień skupienia

Wa naszym seminarium przeżyliśmy już inaugurujący nowy rok formacyjny dzień skupienia poprowadzony przez naszych ojców duchownych: o. Mariana i o. Dariusza, który podczas swojej pierwszej konferencji przywitał się z naszą wspólnotą i wyraził radość, że po wielu latach znów może stanąć w seminarium, lecz nieco w innej roli.

Łącząc swe modlitwy z patronką dnia Św. Tereską od Dzieciątka Jezus prosiliśmy wspólnie Boga, by obdarzył nas potrzebnymi łaskami do dobrego podjęcia tego czasu który nam został dany. Czas skupienia przeżyliśmy wokół treści wypowiedzianych do nas przez papieża Franciszka na spotkaniu z klerykami w którym uczestniczyliśmy. Ojciec Marian przypominał nauczanie Ojca Świętego o kulturze tymczasowości w przeżywaniu powołania, radości z niego płynącej oraz autentyczności i konsekwencji w działaniu. Ojciec Dariusz natomiast zwrócił naszą uwagę na krzyż, czyli doświadczenie słabości w drodze do Pana Boga, na radość pocieszenia oraz na to, jak ważną jest modlitwa w życiu duchowym.

Ufamy, że usłyszane Słowo Boże, szczera spowiedź, adoracja Najświętszego Sakramentu i przyjęta komunia święta umocnią nas na tej naszej wędrówce ku Bogu, który nas powołuje i pragnie komunii z nami.

 

← Wstecz