Przejdź do treści

Prymicje seminaryjne

Trwając w radości święceń kapłańskich naszych braci przeżywaliśmy jak każdego roku w naszej wspólnocie seminaryjne prymicje. Świętowanie rozpoczęła uroczysta kolacja wraz z księżmi przełożonymi. W czasie jej trwania senior neoprezbiterów ks. Piotr Szymański złożył serdeczne podziękowania księżom przełożonym za trud włożony w przygotowanie ich do kapłaństwa. Ze słowami wdzięczności za wspólną modlitwę, wzajemne ubogacanie się i braterskie rozmowy zwrócił się także do swych młodszych braci, którzy kontynuują formację na poziomie seminarium. Wiele radości przyniosła nam projekcja filmu, która pierwszy raz zastąpiła tradycyjną piosenkę. Film wiernie ukazał charakterystyczne cechy i sytuacje z życia seminaryjnego naszych kolegów – księży neoprezbiterów.

Najważniejszym wydarzeniem tego wieczoru była Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Rektor, a którą koncelebrowali nasi bracia. Homilię wygłosił ks. Piotr – senior neoprezbiterów, który na wstępie powiedział, że „trudno było sobie wyobrazić ten dzień, ten wieczór, ten moment. Was w tej kaplicy i nas w ornatach.”

Wychodząc od pierwszego czytania z księgi Syracydesa zwrócił naszą uwagę nam, że „Bóg mówi nam dzisiaj o potrzebie przyjaźni”. Owo zapotrzebowanie każdego człowieka na przyjaźń jak zauważył ks. Piotr musi realizować się na trzech płaszczyznach. Pierwszym rodzajem przyjaźni jest przyjaźń braterska, przyjaźń z drugim człowiekiem, której każdy człowiek potrzebuje. „Szukajcie przyjaciela i módlcie o niego, bo kapłańskie przyjaźnie mogą niejednokrotnie uratować wam życie. Drugim jest przyjaźń z Kociołem -ludem Bożym. „zgoda na tę przyjaźń to zgoda na to, że będą nas spotykać cierpienia, lecz nie ma przyjaźni bez cierpienia. I wreszcie trzeci najważniejszy rodzaj przyjaźni a mianowicie przyjaźń z Jezusem, „nad którą nie ma większej.” Kończąc zaś homilię powiedział: „ Błagam was o modlitwę, zwłaszcza wtedy, gdy zbłądzimy. Bogu dziękujemy za seminaryjny czas. (…) nie stawiajmy Bogu granic, stawajmy się jego własnością. Wzywajmy orędownictwa wszystkich świętych, byśmy byli posłusznymi ołówkami w rękach Boga. I nawet wtedy, gdy one się stępią, wówczas Bóg pomoże nam je naostrzyć.”

Na zakończenie Eucharystii księża neoprezbiterzy klęcząc zawierzyli swe kapłaństwo Matce Najświętszej następnie udzielili Bożego błogosławieństwa kapłanom i braciom, którzy do kapłaństwa się przygotowują.

W najbliższą sobotę i niedzielę odprawią Msze Święte prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach, które cała nasza wspólnota wraz nimi będzie przeżywać.

 

„Chryste Dobry Pasterzu, który nas uważasz za swoich przyjaciół przez Maryję Niepokalaną, prosimy, abyśmy stali się posłusznymi narzędziami Twego Ojca. Amen”

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANÓW

„Niech Pan pomnoży w was łaskę Ducha Świętego, otrzymaną przez włożenie rąk, abyście byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami tajemnic Bożych. Niech Bóg obdarzy was długim życiem i łaską wytrwania, abyście mogli dobrze ukończyć trud kapłańskiego życia, wsparci pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KLERYKÓW

„Tym naszym braciom, którzy usłyszeli głos Pana i przygotowują się, by służyć mu jako kapłani, niechaj Bóg udzieli światła i mocy, aby poznali wielkość swego powołania i coraz goręcej miłowali Chrystusa i Jego Święty Kościół. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

 

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/5881854016403622609?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz