Przejdź do treści

Światowa adoracja Najświętszego Sakramentu

O godzinie 17:00 w kościele Bożego Ciała w Poznaniu pod przewodnictwem J.E. bpa Zdzisława Fortuniaka rozpoczęła się w łączności z papieżem Franciszkiem i Kościołem na całym świecie adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym ważnym dla Kościoła przeżywającego Rok Wiary wydarzeniu uczestniczyła też cała nasza wspólnota.

Godzinna adoracja w sanktuarium Bożego Ciała rozpoczęła się od przypomnienia intencji sformułowanych przez Ojca Świętego. Wierni modlili się za Kościół, aby „ukazywał się światu zawsze jako «chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany» (Ef 5, 27)” oraz „za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia nowego zniewolenia i padli ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej, za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy”.

Pieśni eucharystyczne śpiewane podczas adoracji, przeplatane były fragmentami z Ewangelii św. Jana o Ciele i Krwi Chrystusa, które czytali nasi bracia. Nie zabrakło też chwil ciszy przeznaczonych na osobistą modlitwę. Odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Sakramentu i przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

← Wstecz