Przejdź do treści

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Narodzenie Pańskie, Msza w dzień

J 1, 1-18

1 Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

2 Ono było na początku u Boga.

3 Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

4 W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

5 a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

Jan mu było na imię.

7 Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o Światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

8 Nie był on światłością,

lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

9 Była Światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

10 Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

11 Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

tym, którzy wierzą w imię Jego,

13 którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z Boga się narodzili.

14 Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.

15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: « Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie ». 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

w.1-2

„Na początku” – Jan mówi o tym, że Słowo nie było stwarzane, że Ono istnieje od zawsze, tak jak Bóg, że było przed początkiem świata.

Czy wierzę w Boga, który jest większy ode mnie, którego nie da się zmieścić w żadne ramki ani schematy?

Czy mam przekonanie, że pomimo Jego wielkości On opiekuje się mną i mnie kocha?

w.3

Wszystko staje się dzięki Bogu, z przyzwoleniem Jego woli.

Czy wiem, że całe moje życie, moja droga wiary, cała rodzina i wszystko co mnie spotyka jest łaską od Boga? Czy wiem że wszystko co mi się przytrafia jest wolą Pana Boga?

w.4

Życie – św. Jan mówi tu o życiu nadprzyrodzonym, życiu wiary, o rzeczywistości, która nie jest dostrzegalna materialnie.

Jak kształtuje swoje życie? Jak ono kształtowało się przez adwent?

Zawierzę Bogu swoje życie i poproszę by kierował mnie do świętości, do Nieba, do Siebie.

w.5

światłością świata jest Jezus (J 8,12). On daje łaski, siły i pokazuje jak żyć.

Jakie jest moje życie sakramentalne? Czy dbam o spowiedź? Nie tylko przedświąteczną, ale czy spowiadam się regularnie?

Czy według Jezusa i Jego Ewangelii prowadzę swoje życie?

w.6-7.15

Jan był tym który mówił o Jezusie.

Dzięki komu ja poznałem Jezusa? Czy akceptowałem słowa Ewangelii, które były dla mnie trudne? Podziękuję Bogu za wszystkich ludzi, którzy mówili mi o Nim.

w.8

Jan jest pierwszym świadkiem, później krąg świadków Jezusa rozszerza się i dziś są już nas tysiące.

Jakie ja daje świadectwo? Czy potrafię mówić i wskazywać na Jezusa?

w.9-11

Jezus jest prawdziwym Bogiem, przyszedł do swoich – do ludzi, których stworzył, których ukochał od momentu stworzenia, lecz ludzie Go odrzucili.

Jak często ja odrzucałem Jezusa? Czy żałuję za swoje grzechy? Czy pragnę się poprawić?

Poproszę Boga by On zawsze trzymał mnie blisko siebie.

w.12-13

Jestem dzieckiem Boga. Czy cieszę się z tego że wierzę? Czy dziękuję Bogu że mogę wołać do Niego tato?

Na koniec medytacji odmówię modlitwę „Ojcze nasz” z intencją podziękowania za wiarę, za to że Jezus przyszedł do nas oraz za to, że mogę mówić do Boga Ojca Tato.

w.14

Słowo stało się ciałem – ogromna i piękna tajemnica Wcielenia Syna Bożego – Jezus przyszedł na świat aby każdego z nas zbawić.

W ciszy serca, patrząc na żłobek w kościele podziękuję Jezusowi, że zechciał przyjść na ten świat.

w.16

Wszystkie łaski i dary, które mamy otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa.

Czy dziękuję Bogu gdy wysłuchuje moich próśb? Co gdy moje oczekiwania nie są spełnione – czy zgadzam się z wolą Bożą?

Podziękuję Bogu za wszelkie łaski, które od Niego kiedykolwiek otrzymałem.

w.17

Werset 17 mówi o nowym porządku wszystkiego – już nie litera prawa (tak jak w ST) a łaska i prawda – zbawieni możemy zostać jedynie dzięki łasce Jezusa i jedynie w prawdzie o naszym życiu – czy było ono święte.

Poproszę Pana o świętość dla siebie, o to bym był silny Bogiem i odrzucał wszelkie pokusy do grzechu.

w.18

Tylko dzięki Jezusowi możemy poznać Boga Ojca.

W cichej rozmowie podziękuję Jezusowi za to że przyszedł na świat, że daje mi łaskę poznania Boga Ojca.

Przygotował kl. Paweł

Medytacja do pobrania:

Medytacja,25.12.2013

← Wstecz