Przejdź do treści

Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5,1-12a

(w.1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

(w.2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

(w.3)Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

(w.4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(w.5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

(w.6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

(w.7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(w.8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(w.9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

(w.10)Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

(w.11)Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

(w.12a) Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

 

W jaki sposób osiągnąć dzisiaj szczęście? Świat daje nam wiele propozycji, ale często są to iluzje. Pan Jezus mówiąc o błogosławieństwach stawia przed nami wymagania, które zrealizowane doprowadzą nas do prawdziwego szczęścia – do świętości.

Przypatrzmy się po kolei każdemu ze wskazań:

 

(w.3)Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ubóstwo, o którym mówi Biblia, nie dotyczy tylko spraw materialnych, ale również wskazuje na postawę duchową i dyspozycję wewnętrzną. Być „ubogim w duchu” – to mieć wszystko u Boga. Czy jestem świadomy, że wszystko zależy od Stwórcy i że tylko w Nim mogę pokładać niezawodną nadzieję? Ile dóbr materialnych zabiorę z tego świata w wieczność?

 

(w.4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Okazji do przeżywania smutku jest wiele, np.: wyrządzona krzywda, niesprawiedliwość, zmaganie się ze słabościami i grzechem, cierpienie drugiego człowieka, itd. Niektórzy ból próbują uśmierzyć używkami, ale to często droga donikąd. Prawdzie pocieszenie jest od samego Pana Boga. Czy kiedy jest mi smutno szukam oparcia w modlitwie?

 

(w.5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Człowiek cichy to człowiek dobry i łagodny. W relacji do Boga usiłuje być poddany Panu we wszystkim i przyjmuje kierownictwo Boże. W relacji do drugiego: uprzejmy, cierpliwy i ofiarny w miłości. Najdoskonalszym wzorem cichości jest Jezus Chrystus, który powiedział o sobie: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29).

 

(w.6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Sprawiedliwość (gr. dikaiosyne) w świecie biblijnym oznacza przede wszystkim życie w zgodzie z wolą Bożą i w posłuszeństwie Prawu Bożemu.

 

(w.7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Być miłosiernym to cechować się: prawdziwym, głębokim uczuciem, współcierpieniem, współuczestnictwem w przeżywaniu biedy i nędzy. Miłosierdzie sprawia, że sam sposób świadczenia pomocy nie rani, nie upokarza, ale podnosi. Kiedy ostatnio komuś pomogłem bezinteresownie?

 

(w.8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Czyste serce potrafi oglądać Boga. Czyste serce potrafi we właściwym świetle oceniać ludzi i wydarzenia.

 

(w.9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Pokój w Biblii to m.in.: harmonia wobec Boga, siebie, drugiego człowieka i otaczającej przyrody, ale także błogosławieństwo, chwała, zbawienie i życie. Zapamiętaj, że nikt nie będzie mógł wprowadzać pokoju, jeśli sam nie będzie miał go w sobie.

(w.10)Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (w.11)Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Jezus wymienia trzy rodzaje cierpień, jakie mogą spotkać Jego uczniów, są to: złorzeczenia, oszczerstwa i różnego rodzaju prześladowania. Trzeba być świadomym, że wyznawanie wiary wiąże się z przeciwnościami. Nie wszystkim podoba się to, że są ludzie którzy żyją w posłuszeństwie Panu Bogu i starają się zmieniać ten świat w świetle Ewangelii. Na szczęścia cały czas są tacy, którzy chcą być na tej ziemi (pomimo trudności) „solą ziemi” i „światłem świata”. Pięknym dopowiedzeniem jest następne zdanie Chrystusa: Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie (w.12a).

Które z tych błogosławieństw jest Ci bliskie, a które chcesz mocniej wprowadzić w życie. Po co? Odpowiedź jest prosta: Aby być SZCZĘŚLIWYM!

ks. Przemysław Tyblewski

 

 

Oprac. na podstawie: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne… Hbr 4,12” – komentarze biblijne do czytań na rok „C” – ks. Stanisław Ormanty TChr

 

Medytacja do pobrania:

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

← Wstecz