Przejdź do treści

Wigilia Wydziału Teologicznego

Spotkanie opłatkowe studentów i wykładowców Wydziału teologicznego UAM rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczy J.E. arcybiskup Stanisław Gądecki – Wielki Kanclerz naszego Wydziału.

Nasz pasterz w czasie homilii ukazał nam jaki jest zasadniczy cel genealogii, a mianowicie pokazanie, że Jezus był królem i kapłanem. My też jesteśmy częścią ludu królewskiego i kapłańskiego. „Na Wydziale teologicznym studiować to nie taka prosta rzecz – mówił arcybiskup. – Ten trud ma z nas wydobywać zapał misyjny i ewangelizacyjny.”

Na zakończenie spotkania w wydziałowej kaplicy, ksiądz arcybiskup poświęcił ufundowaną przez jednego z profesorów monstrancję, która odtąd będzie służyć w duszpasterstwie akademickim. „Przed nią będziemy modlić się za księdza arcybiskupa i całą społeczność akademicką” – mówił ks. Przemysław Tyblewski – duszpasterz akademicki na naszym wydziale.

Natomiast montaż słowno-muzyczny z wykorzystaniem gry cieni pt.: Z Ojcami Kościoła do Betlejem”, ukazał nam refleksje wybranych Ojców na temat Zwiastowania i narodzin Pana Jezusa.

 

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/5959820527469692577?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz