Przejdź do treści

Jubileusz 450-lecia naszego Seminarium

450 – lecie istnienia Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu obchodziliśmy dzisiaj podczas uroczystej inauguracji nowego roku formacyjnego. Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. biskup Zdzisław Fortuniak. W auli seminaryjnej po wystąpieniu ks. rektora Pawła Wygralaka wysłuchaliśmy wykładów: ks. prof. dr hab. Anzelma Weissa (KUL) – „Geneza instytucji seminariów duchownych w Kościele”, o. dr hab. Piotra Neumanna (UAM) – „Z dziejów Seminarium Poznańskiego w XVIII wieku” oraz ks. dr. Wojciecha Rzeszowskiego, rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie   – „Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków (por. Mk 2,22) Współczesne wyzwania formacji seminaryjnej”. Następnie 20 kleryków pierwszego roku przeżyło immatrykulacje, a na zakończenie ks. arcybiskup Stanisław Gądecki wygłosił allokucje, w której podzielił się przeżyciami z obrad synodu poświęconego rodzinie. Z wielką wdzięcznością i radością przyjęliśmy przesłanie i apostolskie błogosławieństwo OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, oraz miłym wyróżnieniem dla naszego seminarium było odznaczenie Prezydenta Miasta Poznania „Srebrną Wielką Pieczęcią Miasta Poznania.” To piękne wydarzenie ubogaciła wystawa „Seminarium wczoraj i dziś…”, przygotowana przez kleryków oraz e-kronika, która przybliża początki i historię naszego seminarium (zachęcamy do obejrzenia i posłuchania). Dzięki staraniom ks. rektora i pod czujnym okiem ks. Feliksa Lenorta została wydana książka: „450 lat Seminarium Duchownego w Poznaniu 1564-2014. Wspomnienia ostatniego półwiecza”, która zawiera wspomnienia księży z lat formacji.

W uroczystości również wzięli udział: ks. arcybiskup Marek Jędraszewski (były prefekt naszego seminarium), ks. biskup Stanisław Napierała (były rektor), ks. biskup Damian Bryl (długoletni ojciec duchowny) oraz przedstawiciele władz wojewódzkich,  samorządowych oraz wyższych uczelni naszego miasta. Tradycyjnie cieszyliśmy się obecnością ks. przełożonych zaprzyjaźnionych wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych oraz kapłanów, sióstr zakonnych związanych z naszym domem. Pamiętaliśmy również o Towarzystwie Przyjaciół seminarium, którzy dzisiaj byli reprezentowani przez zarząd i moderatora ks. Edwarda Majkę. Dziękujemy Panu Bogu za Jubileusz 450 lat Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i ufamy, że dzięki Bożej łasce dalej będziemy pragnęli przygotowywać się do służby w kapłaństwie  w myśl hasła seminaryjnego: „SANCTITATI ET VERITATI” (Świętości i Prawdzie)

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/6073034197190423281?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz