Przejdź do treści

Święcenia prezbiteratu 2014

Uroczysta Msza Święta połączona z obrzędem udzielenia święceń kapłańskich rozpoczęła się o godz. 16:00 w poznańskiej Archikatedrze pod przewodnictwem J.E. ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Mszę Świętą koncelebrowali księża biskupi pomocniczy oraz moderatorzy naszego seminarium. Katedra zgromadziła wielu kapłanów, proboszczów parafii pochodzenia diakonów i praktyk, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich: rodziców, rodzeństwo diakonów, ich bliskich i dalekich krewnych, delegacje szkół i ministrantów, oraz studentów WT UAM.

Po odczytaniu Ewangelii przedstawiono ks. arcybiskupowi dwunastu diakonów – kandydatów do święceń. Następnie ks. Rektor w dialogu z ks. arcybiskupem zaświadczył, że po zbadaniu opinii moderatorów seminarium i wiernych, są godni przyjąć święcenia kapłańskie, po czym wysłuchaliśmy homilii ks. arcybiskupa

„Kapłan dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej winien być człowiekiem radości. – mówił arcybiskup. Kto został namaszczony, ten wie, że na świecie istnieje radość prawdziwa i pełna, radość tego, który zostaje posłany do ludu jako szafarz pociech Chrystusowych, który jest pełen głębokiego współczucia dla maluczkich i wykluczonych tej ziemi, utrudzonych i uciskanych”

Mówił dalej nasz pasterz do przyjmujących święcenia: „Nałożenie rąk, namaszczenie krzyżmem, przyodzianie w szaty liturgiczne, udział w pierwszej konsekracji. Wasza przyszła radość będzie echem dzisiejszego namaszczenia. Jakże moglibyście nie radować się, skoro Kościół stał się racją waszego życia”

Po wygłoszonej Homilii nasi diakoni przeszli do nawy głównej najstarszej na ziemiach polski Katedry, gdzie przyrzekli arcybiskupowi i jego następcom cześć oraz posłuszeństwo. Tam też nastąpił najważniejszy moment święceń – nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna.

„Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?”

Przyrzekam.

„Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.”

„Błagajmy, najmilsi, Boga, Ojca wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów.”

(litania)

„Niech Pan, Jezus Chrystus, którego ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę”

(namaszczenie)

„Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.”

(patena i kielich)

„Pokój z tobą. – I z duchem twoim”

(znak pokoju)

„Proszę Pana, aby zachował ten radosny błysk w oczach nowo wyświęconych, wyruszających, aby z radością przygotować pierwszą homilię, pierwszą Mszę św., pierwszy chrzest, pierwszą spowiedź.

Jest to radość zadziwienia z możliwości dzielenia się po raz pierwszy jako namaszczeni skarbem Ewangelii.”

abp Stanisław Gądecki

Oto ci, którzy zostali wyświęceni na prezbiterów:

Ks. Łukasz Bąbelek, syn Piotra i Bożeny

z p. pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu

Ks. Jarosław Czyżewski, syn Ryszarda i Genowefy

z p. pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Ks. Jacek Maciudziński, syn Stanisława i Marii

z p. pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu

Ks. Jan Markowski, syn Włodzimierza i Barbary

z p. pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

Ks. Maciej Michalski, syn Waldemara i Aliny,

z p. pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach

Ks. Wojciech Nowicki, syn Mariusza i Izabeli

z p. pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

Ks. Michał Przybylski, syn Waldemara i Agaty

z p. pw. św. Jerzego w Poznaniu

Ks. Adrian Szafranek, syn Rafała i Renaty

z p. pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy

Ks. Michał Tomiak, syn Franciszka i Krystyny

z p. pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

Ks. Artur Wojczyński, syn Romana i Beaty

z p. pw. św. Mikołaja w Ujściu

Ks. Jurand Żelisławski, syn Marka i Rosanny

z p. pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu

Z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu

Ks. Paweł Ogrodnik COr, syn Romana i Barbary

z p. pw. św. Stanisława Biskupa w Ceradzu Koscielnym

Poniżej nasza fotorelacja. Na tej stronie można znaleźć obszerniejszą relację z całej uroczystości oraz listę neoprezbiterów i parafie, w których będą posługiwać.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/101485112010308293467/albumid/6016534767931311873?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

← Wstecz