Przejdź do treści

Dni skupienia i rekolekcje dla rozeznających powołanie

Zapraszamy młodzież męską od 19 do 21 czerwca na Dni Skupienia dla rozeznających powołanie i od 24 do 28 sierpnia na rekolekcje MŁODZI W DUCHU LITURGII – organizowane wspólnie przez Arcybiskupie Seminarium Duchowne i Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Na dni skupienia zapraszamy chętnych od szkoły ponadgimnazjalnej, a na rekolekcje od pierwszej klasy gimnazjum. Dni Skupienia i rekolekcje w seminarium pomagają konkretnie rozeznać swoje powołanie i podjąć właściwą decyzję dotyczącą swojego życia. Jest to zawsze dobry czas pogłębienia wiary i modlitwy. W sierpniu w czasie rekolekcji będzie okazja wejść lepiej w ducha liturgii, szczególnie Eucharystii. Chętni, możliwość przyjazdu ustalają z przełożonymi seminarium (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Zgłaszając się w ASD przywozimy ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), bądź katechety świeckiego. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Uczestnicy zabierają ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, Dla uprawiających sport warto zabrać strój. Jeśli masz pytanie, napisz:

ks. Przemysław Tyblewski, email: tyblewskixp@op.pl

 

← Wstecz