Przejdź do treści

Rekrutacja do seminarium! Zapraszamy!

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że trwa czas rekrutacji kandydatów na I rok formacji w naszym Seminarium w roku akademickim 2015/2016. Do tej pory zgłosiło się 15 kandydatów do kapłaństwa. 

TERMINARZ:

Z uwagi na to, że nasi klerycy są jednocześnie studentami WT UAM, kandydaci do Seminarium przechodzą równolegle – zgodnie z terminarzem uniwersyteckim – rekrutację na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przypominamy, iż nie ma możliwości podjęcia studiów po zakończeniu rekrutacji przez UAM.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną (61 643 27 00), przez fax ( 61 643 28 03) lub e-mail (rektorasd@archpoznan.pl).

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.teologia.amu.edu.pl .

DOKUMENTY:

Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);

2. Życiorys (napisany własnoręcznie);

3. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania;

4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;

5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia – można dostarczyć po 30 czerwca);

6. Opinia Księdza Proboszcza;

7. Opinia Księdza Katechety;

8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);

9. Książeczka wojskowa;

10. Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

 

Moderatorzy ASD w Poznaniu

 

___________________________________________________

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4

61-111 POZNAŃ

tel. 61 64 32 700

fax. 61 64 32 803

www.www.seminarium.archpoznan.pl

rektorasd@archpoznan.pl

← Wstecz