Przejdź do treści

Rekrutacja 2017/2018

 • Wydarzenia

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że do 10 września trwa czas II rekrutacji kandydatów na I rok formacji w naszym Seminarium w roku akademickim  2017/2018.

TERMINARZ:

Rozmowy odbywają się od 20 sierpnia do 10 września 2017 roku.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.
Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl/

DOKUMENTY:
Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

 

 1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
 3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
 4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 6. Opinia księdza proboszcza;
 7. Opinia księdza katechety;
 8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
 9. Książeczka wojskowa;
 10. Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus, Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

← Wstecz